© 1999 - 2019. All Rights Reserved


The eXpert Group
Operated by Reliable Solution Services

 

 

The eXpert Group
The Global eXpert
The eXpert Box
The eXpert Care
The eXpert Global Numbers
The eXpert Jukebox
The eXpert Media

The eXpert Virtual Production

Registration number: 21462942
Tax: 111326782

BEZ GRANICA

Brojevi telefona, svuda

The eXpert Global Numbers & VoIP Solutions

Zašto biste ga kupili bilo gde drugde?

Reliable Solution Services nude Global Virtual Numbers- Globalne Virtualne Brojeve

 

BROJEVI U 78 ZEMLJA

Nudimo široku međunarodnu pokrivenost lokalnih, nacionalnih i besplatnih virtualnih telefonskih brojeva. Trenutno pokrivamo 78 zemalja i 3422 pozivna područja širom sveta, pri čemu se usluge isporučuju preko privatnih ili javnih VoIP SIP kanala, ili putem direktnog prosleđivanja PSTN-a (javna telefonska mreža).

 

KVALITET I POUZDANOST

Naša najsavremenija mreža omogućava nam pružanje vrhunskih usluga, visoku pouzdanost i uključuje SLA-ove (Service Level Agreement-predstavlja u praksi formalni ili neformalni ugovor ili dogovor između pružaoca usluge i klijenta gde pružalac usluge garantuje određeni kvalitet usluge pod određenim uslovima) u mnogim zemljama. Naše telefonske brojeve dobijamo isključivo od lokalnih partnera ili iz sopstvenih podružnica, a ove brojeve direktno dodeljuje regulator u svakoj zemlji.

 

VELIKI INVENTAR

Mi održavamo veliku zalihu telefonskih brojeva širom sveta, koji su dostupni za trenutnu aktivaciju putem našeg Web portala ili putem našeg API-ja. Stručni globalni brojevi & VoIP usluge imaju stratešku i deklarisanu politiku snabdevanja DID-ova, što je od velike koristi za naše kupce koji često imaju neizvesne potrebe za inventarom.

 

100 % PRODUŽENJE RADA OSNOVNE MREŽE

Izgradili smo i sastavili infrastrukturu koja je dizajnirana za upravljanje izvornim uslugama na vrlo pouzdan, efikasan, ekonomičan i fleksibilan način. Hardware je smešten u sigurnim podacima za prenos podataka u većim centrima podataka širom sveta, sa direktnim pristupom premium mrežnim resursima.

 

STABILNOST MREŽE

Naša privatna globalna mreža dizajnirana je da podržava milijarde minuta dnevno sa potpunim geo-stabilnim mogućnostima, automatizovanim nadgledanjem kvaliteta i zloupotrebe i sofisticiranim sistemima za usmeravanje i izveštavanje, a sve podržano od strane Mrežnog operativnog centra i Centra za korisničku podršku koji radi 24/7/365 dana.

 

DIREKTNA POVEZANOST

Globalni brojevi i VoIP usluge nude direktnu povezanost i međusobno povezivanje putem VoIP SIP Trunks ili TDM-a. To Vam omogućava da zadržite potpunu kontrolu mogućnosti prekida poziva i isporuku dolaznih poziva, što rezultira optimalnim kvalitetom, sigurnošću, upravljanjem i performansama Vaših krajnjih usluga.

 

NIKAD NE PROPUSTITE POZIV

Naša misija je da osiguramo da svaki poziv mora biti dostavljen. Dizajnirali smo i montirali direktnu povezanost i distributivnu mrežu sa prilagodljivim opcijama konfiguracije prtljažnika. To Vam omogućuje jednostavno dodavanje balansiranja opterećenja i određivanje prioriteta više alternativnih prometnih ruta za optimizaciju pouzdanosti isporuke poziva.

 

JEDINSTVENE OPCIJE KAPACITETA

Naša posebno dizajnirana arhitektura skladišta omogućava maksimalnu fleksibilnost u konfiguraciji kapaciteta glasa. Nudimo mogućnosti optimizacije glasovnih kanala sa fiksnom stopom, odmerenim i hibridnim kanalima da minimizirate troškove dolaznog govornog saobraćaja i efikasno se nosite sa nepredvidivim obrascima saobraćaja ili periodičnim maksimumom.

 

JEDINSTVENE OPCIJE KAPACITETA

Obezbeđujemo najveću pokrivenost lokalnih, mobilnih, nacionalnih i besplatnih virtuelnih brojeva. Trenutno pokrivamo 78 zemalja i 3422 pozivna područja širom sveta.

 

Licenciran kao telekom operater ili partner sa licenciranim operatorom direktno u svakoj zemlji  u kojoj pružamo virtuelne brojeve.

 

Fleksibilne mogućnosti kapaciteta omogućavaju maksimalnu istovremenu efikasnost poziva i  ekonomičnost vaših govornih usluga. Reliable Solution Services nudi i glasovne kanale sa  paušalnim i odmerenim potrebama kako bi odgovarali Vašim obrascima dolaznih poziva.

 

Snažno telekomunikacijsko iskustvo i veliko znanje o međunarodnim propisima i odnosima sa prenosiocima.

 

Naša privatna globalna mreža dizajnirana je da podržava milijarde minuta dnevno sa potpunim geo-stabilnim mogućnostima, automatizovanim nadgledanjem kvaliteta i zloupotrebe i sofisticiranim sistemima za usmeravanje i izveštavanje, a sve podržano od strane Mrežnog operativnog centra i Centra za korisničku podršku koji radi 24/7/365 dana.

 

* Preko 1.000 telekomunikacionih kompanija širom sveta se oslanja na naše usluge, uključujući prevoznike Tier 1, mobilne telefone, ILD, ITSP, pozivni centar, pozivne kartice i konferencijske   o  operatore.

 

TAJNA NAŠE KVALITETNE MREŽE

 

VOIP USLUGE POSLOVNOG REŠENJA

Pametni, dostupni stručni globalni brojevi i VoIP usluge

Stručni globalni brojevi i VoIP usluge su uzbuđeni zbog brzog širenja svojih sistema koristeći protokol za glas putem Interneta (VoIP), poznat i kao Internet telefonija i širokopojasna telefonska usluga. Stručni globalni brojevi i VoIP usluge sadrže više desetina različitih internetskih protokola od kojih svaki prenosi zvuk kvaliteta glasa putem Interneta. Pametni telefoni opremljeni mogućnostima 3G i WiFi osnažili su telefonsku tehnologiju za spajanje sa Internetom i omogućuju jeftini telefonski pristup sve većem broju ljudi na sve više mesta, a konkurenti koji pružaju usluge pronalaze nove načine da te mreže dovedu do javnog i privatnog sektora. Stručni globalni brojevi i VoIP usluge preuzimaju najveći udeo u industriji telefonskih usluga  jer sve više potrošača prelazi na mrežu.

Mnogi vlasnici preduzeća žele da koriste Stručne globalne brojeve i VoIP usluge za širenje poslovanja, ali nemaju tehničko znanje kako da ga koriste. Novi mediji zahtevaju usluge koje pružamo i bogate mogućnosti za svoje klijente. Zadovoljstvo nam je što potvrđujemo da se stručni globalni brojevi i VoIP usluge dobro prilagođavaju uslugama i sistemima i spremni smo da te pogodnosti prenesemo onima koji koriste naš sistem.

Dizajnirali smo poslovni model po kome možemo ponuditi stručne globalne brojeve i VoIP usluge veleprodajnim i komercijalnim klijentima i Internet provajderima. To omogućava našim klijentima da se odmore lako, znajući da su zbrinute sve važnosti ove tehnologije i da imaju na raspolaganju širok spektar usluga. Komercijalni korisnici moći će da obrade mnogo veći broj poziva nego kod tradicionalnih fiksnih telefonskih linija i moći će lakše da prenose pozive, što će ubrzati proizvodnju. Stambeni korisnici će uživati u brzini i mobilnosti koje stručni globalni brojevi i VoIP usluge omogućava. Za sve korisnike možemo isporučiti TThe stručne globalne brojeve i VoIP usluge po ekonomskoj ceni, isporučujući najviši kvalitet za najmanji iznos novca. To omogućava našim klijentima da pokrenu posao i povećaju neto efikasnost.

Naše usluge ne zahtevaju ugovore; platni plan omogućava korisnicima da rade u okviru sopstvenih budžeta. Globalni brojevi i VoIP usluge uključuju DID brojeve, interaktivni govorni odgovor, snimanje poziva i eFak, i sve to bez dodatnih troškova. Takođe podržavamo Bria, omogućavajući upotrebu stručnih globalnih brojeva i VoIP usluge na bilo kom mobilnom uređaju, a podržavamo i SIP i ne-SIP protokole. Neumorno radimo na tome da sistemi koje pružamo predstavljaju najbolju tehnologiju koja se može ponuditi - a tehnologija se brzo menja! Naš cilj je pružiti najbolju uslugu na većini mesta, i sa ponosom možemo reći da isporučujemo spektakularno.

Tehnologija globalnih brojeva i VoIP usluge neprestano zamjenjuje tradicionalne telefonske linije i, zapravo, sve elektronske komunikacijske medije.

Velika potražnja će biti za stručne globalne brojeve i VoIP usluge. Kao i svaka tehnološka inovacija, stručni globalni brojevi i VoIP usluge menjaju lice tržišta. Kako mobilni telefoni postaju sve popularniji i moćniji, vrednost stručnih globalnih brojeva i VoIP usluge će se takođe povećavati. Mi iz stručnih globalnih brojeva i VoIP usluge Vas ohrabrujemo da razmislite o svim prednostima koja se pružaju putem naših vlastitih usluga.

 

Nadamo se da ste uzbuđeni zbog ovih dešavanja kao i mi. Ako imate bilo kakvih pitanja o našim poduhvatima, slobodno nam se obratite. Spremni smo da odgovorimo na sva pitanja o ovoj novoj i uzbudljivoj usluzi.

 

USLUGE POSLOVNOG REŠENJA POUZDANE ETIKE

Pametni, dostupni stručni globalni brojevi i VoIP usluge

U konkurentnom poslovnom svetu naprednija tehnologija je često ključna za uspon iznad konkurencije. Jedan od načina na koji se Vaše poslovanje može izdvojiti od ostalih je nudeći kupcima telefonske usluge visoke tehnologije. Davanje klijentima mogućnost za globalne brojeve i VoIP usluge, ili telefonski sistem ne samo da može dovesti više klijenata, već i povećati profitnu maržu. Ako Vaše preduzeće razmišlja da ponudi VoIP telefonsku uslugu svojim klijentima, stručni globalni brojevi i VoIP usluge mogu biti pravi put za Vas.

 

Ponuda rešenja pouzdane etike globalnih brojeva i VoIP usluge pružaju svojim klijentima telefonsku uslugu, ali preuređuje je tako da Vaši kupci misle da usluga dolazi direktno iz Vašeg poslovanja. Kao nadolazeći globalni lider u govornim uslugama, stručni globalni brojevi i VoIP usluge mogu prelaziti na inovativnu uslugu stručnih globalnih brojeva i VoIP usluge na gladak i jednostavan način.

Mnogo je prednosti korišćenja rešenja globalnih brojeva i VoIP usluge. Jedna od glavnih prednosti je to što se globalni brojevi i VoIP usluge brinu za tehničke aspekte instalacije i specijalne opreme koja će Vam možda biti potrebna, dok Vaše poslovanje ostvaruje prihode. Upotreba usluge poslovnog rešenja pouzdane etike za Vaše kupce je još jedan način da se stvori lojalnost kupaca, kao i da se okupljaju novi kupci koji traže visoku tehnologiju.

Govorna usluga sadrži sve redovne prednosti korišćenja stručnih globalnih brojeva i VoIP usluge koje omogućuje Vašem preduzeću da promoviše nove i visoko kvalitetne funkcije svojim kupcima. Telefonska usluga globalnih brojeva i VoIP usluge može olakšati komunikaciju Vašim kupcima, što im u osnovi daje dodatne razloge da odaberu posao za potrebe njihove telefonske usluge.

Kao visokotehnološko preduzeće koje je u trendu, korišćenje stručnih globalnih brojeva i VoIP usluge znači da možete ponuditi svojim klijentima re-brendirani telefonski servis za zamenu redovnih telefonskih linija. Nekim poslovnim kupcima će možda trebati specijalizovana telefonska usluga, poput one gde svaka linija ima svoje proširenje. Globalni brojevi i VoIP usluge mogu pomoći Vašem preduzeću da tu uslugu pruži svojim kupcima kroz jedinstvene rutere koji mogu podeliti njihov govorni servis i Internet saobraćaj i distribuirati ga. Ovo pomaže njihovom poslovanju upravljajući velikim prometnim opterećenjima bez gubitka kvaliteta poziva.

Globalni brojevi i VoIP usluge mogu da sarađuju sa Vašim preduzećem na postizanju najefikasnijeg rešenja sa pouzdane etike za Vaše potrebe klijenata. Uz brzu internet vezu ili širokopojasnu uslugu, Vaša kompanija može se prebaciti u sve veću tehnologiju. U mnogim slučajevima posebna oprema možda neće biti potrebna, ali ako postoji, stručni globalni brojevi i VoIP usluge mogu odrediti potrebne specifikacije. Ne postoje dodatni troškovi za pozivanje redovnih telefonskih brojeva ili fiksnih telefonskih linija, što je još jedno poboljšanje u telefonskoj usluzi globalni brojevi i VoIP.

 

Globalni brojevi i VoIP usluge nude više jedinstvenih rešenja u zavisnosti od Vaših potrošačkih potreba. S obzirom na to da naša kompanija radi na tehničkom aspektu, Vaše poslovanje može da se koncentriše na poboljšanje korisničke baze i pokazivanje trenutnim klijentima da Vaše preduzeće ima funkcije globalnih brojeva i VoIP usluge dostupne svim kupcima, uz prilagođene telefonske usluge.

Globalni brojevi i VoIP usluge

 

POSLOVNI VOIP & PBX USLUGE

Zamislite kako bi jednostavan život bio da su Vaše komunikacijske linije otvorene 24/7. Kakav je to osećaj, neverovatno? Komunikacija je veoma važna u našem svakodnevnom životu; bez obzira da li ste kompanija ili pojedinac. Svi želimo da budemo povezani, upućujemo poslovne pozive, zaključujemo ugovore i ostajemo u kontaktu sa našim najmilijima. Kako možete ovo učiniti? Jednostavno, rešenje je tačno ispred Vas. Predstavljamo najbolje u profesionalnim poslovima, poslovni VOIP i PBX usluge ; stvari ne mogu biti jednostavnije kao 1… 2… 3.

Gde možete dobiti najbolje poslovanje, globalne brojeve, poslovni VoIP i PBX usluge ?

Kod nas; ponosni smo što smo najbolji provajderi. Pomoći ćemo Vam da Vaš život bude lakši, a komunikacija jednostavnija uz 100 minuta besplatnih telefonskih poziva i dolazeći brojeva. Ko smo mi, pitate? Mi smo najbolji. Mi smo provajder EU kompanija koji će Vam po povoljnijim cenama pružiti najbolji posao za poslovni VoIP i PBX usluge. Mi smo među najboljima i možemo se pohvaliti da ćemo Vam doneti trajno rešenje. Bez obzira da li ste mala, pojedinačna ili velika firma, mi smo tu da stvari funkcioniramo po vašoj želji.

Zašto ćete nas voleti ?

Mnogi od Vas se mogu pitati; zašto mi, a ne Skype? Šta je toliko drugačije da nećete naći od drugih provajdera? Pa, želite trajno rešenje koje je izvodljivo, zar ne? Tu smo za tebe. U poređenju sa provajderima poput Skype-a, naše cene su vrlo niske. Trudimo se da Vam pružimo najbolje po veoma niskim cenama i da im možete pristupiti na svojim mobilnim uređajima, računarima ili fiksnim telefonima. Nema mesečnih naknada ili naknada za vezu i usluge, tako da ne brinite previše.

Imamo širok spektar usluga tako da Vam neće nedostajati opcija. Pored toga, sve ovo je po veoma pristupačnim cenama. Umorni ste od svih provajdera koji i dalje obećavaju ono što ne mogu da isporuče? Vreme je za promenu stepena prenosa.

Među ostale usluge koje ćete dobiti od nas su: snimanje poziva, cloud servis, IVR, PBX, ID pozivaoce, a uz sve to, dobićete besplatni SIP po prilagođenim cenama. 

U poređenju sa provajderima poput Skype-a koji tokom godina globalno opadaju, stručni globalni brojevi i VoIP usluge će Vam ponuditi širok izbor lokalnih, nacionalnih, međunarodnih, mobilnih i besplatnih brojeva. Naša pokrivenost se stalno povećava kako proširujemo našu uslugu. Globalni brojevi i VoIP usluge će Vam pružiti rešenje uz primenu svih zakona o privatnosti kao kompanija iz EU; Vaša privatnost, naše diskreciono pravo. Zato ne brinite o svojim privatnim podacima ili bilo kakvim podacima koje navedete.

Šta nas vodi?

Vaša podrška; Vaš beskrajni napor da nas naterate da rastemo na način da ćemo Vam pružiti najbolje. Kako je to moguće? Naš ključni pogon za rast i sjaj među ostalim pružaocima usluga je da Vam pružimo zadovoljstvo naših kupaca i da dobijete najbolje od najboljih. Zadovoljstvo kupaca je naša ključna motivacija. Zato radimo iz dana u dan da bismo Vam pružili usluge koje nećete naći negde drugde.

Vreme je da se krenete pouzdanim putem.

Vreme je za donesete ispravne odluke.

Uz sve ove prednosti, zašto biste prihvatili bilo šta manje?

 

USLUGE REŠENJA VIRTUALNIH BROJEVA (DID)

DID broj je takođe poznat kao online broj ili virtuelni broj. 

DID broj je akronim (koristi se da bi se označio neki pojam koji napisan tako sastavljenim početnim slovima ili slogovima ima značenje) za direktno biranje.

Ovu metodu koriste Globalni brojevi i VoIP usluge za dodelu lokalnih telefonskih brojeva kupcima širom sveta. Takođe se može koristiti da bi se potrošačima omogućio pristup sa običnih telefona na VoIP. Jednostavno rečeno, brojevi DID-a su redovni brojevi iz različitih gradova ili država, kako bi došli do korisnika VoIP-a.

DID broj može potrošačima ponuditi značajne prednosti. Pošto su ovi brojevi povezani na PSTN sisteme, mogu se povezati lokalno, ali broj nije vezan za određenu geografsku lokaciju. Broj možete dobiti bilo kojim običnim telefonom na svetu bez obzira gde se telefon nalazio. Potrošač sa DID brojem može živeti u Moskvi, ali ima New York broj. Svako ko ima ovaj broj u Americi moći će da dođe do broja te osobe baš kao i bilo koji drugi telefon. Globalni brojevi i VoIP usluge rado pružaju ove usluge našim potrošačima kako bi održali kontakt sa porodičnim i poslovnim kontaktima. Ove pozive možete primati bez brige o naknadama za roaming.

 

Usluge govorne pošte se mogu dodati, kao i govorna pošta u e-mail. Ako je veza sa internetom prekinuta, pozivi se neće izgubiti. Oni koji Vas pozivaju će imati mogućnost da ostave poruku, a kad se potrošač vrati, poziv se može vratiti u slobodno vreme. Globalni brojevi i VoIP usluge sa zadovoljstvom pružaju našim klijentima ovu uslugu.

Uslovno preusmeravanje poziva je zgodna funkcija koju treba imati. Na primer, ako ste stalno u pokretu, možete postaviti uslovno preusmeravanje poziva kako biste osigurali da nikada ne propustite poziv. Ako niste povezani na internet, Vaš poziv se može preusmeriti na mobilni ili na drugi broj. Ove promene mogu se podesiti preko internet kontrolne table a promene se mogu usmeriti u realnom vremenu.

Imati broj sa merom prenosivosti može pomoći potrošačima da ostanu u kontaktu sa članovima porodice tokom putovanja po svetu. Ova strategija je takođe efikasna za preduzeća. DID broj može preduzećima da pruži konkurentnu prednost. Lako je imati kancelariju bilo gde u svetu i poslovati bilo gde, kada Vaš broj ne zavisi od lokacije.

Sama ušteda troškova može biti korisna za potrošače i preduzeća. Tu smo da Vam pomognemo u dobijanju DID broja za lične ili poslovne svrhe.

Možemo Vam pomoći da odaberete pravi plan za Vašu specifičnu situaciju. Imamo pakete za ispunjavanje svih vrsta potreba. Sretni smo što radimo sa potrošačima i preduzećima kako bismo prilagodili usluge u skladu sa specifičnim potrebama i zahtevima lokacije. 

Kontaktirajte nas za više informacija.

 

Brojevi u 76 zemalja :

 • Argentina

 • Australija

 • Austrija

 • Bahrein

 • Belgija

 • Belorusija

 • Bolivija

 • Bosna i Hercegovina

 • Brazil

 • Bugarska

 • Crna Gora

 • Danska

 • Dominikanska Republika

 • Ekvador

 • El Salvador

 • Estonija

 • Finska

 • Francuska

 • Gruzija

 • Grčka

 • Gvatemala

 • Hong Kong

 • Hrvatska

 • Indija

 • Indonezija

 • Irska

 • Island

 • Italija

 • Izrael

 • Japan

 • Južna Afrika

 • Kanada

 • Kazakhstan

 • Kenija

 • Kina

 • Kipar

 • Kolumbija

 • Kostarika

 • Letonija

 • Litvanija

 • Luksemburg

 • Malezija

 • Malta

 • Mađarska

 • Meksiko

 • Monako

 • Nemačka

 • Nizozemska

 • Norveška

 • Novi Zeland

 • Panama

 • Peru

 • Poljska

 • Portoriko

 • Portugal

 • Rumunija

 • Ruska Federacija

 • Singapur

 • Sjedinjene Američke Države

 • Slovačka

 • Slovenija

 • Srbija

 • Tajland

 • Tajvan

 • Tanzanija

 • Uganda

 • Ujedinjeni Arapski Emirati

 • Ukrajina

 • Urugvaj

 • Velika Britanija

 • Venecuela

 • Češka

 • Čile

 • Španija

 • Švajcarska

 • Švedska

Nudimo obimnu međunarodnu pokrivenost lokalnih, nacionalnih i besplatnih virtualnih telefonskih brojeva. Trenutno pokrivamo 76 zemalja i 3047 pozivnih područja širom sveta, pri čemu se usluge isporučuju preko privatnih ili javnih VoIP SIP kanala, ili putem direktnog prosleđivanja PSTN-a.

 

0900 DOMESTIC PREMIUM RATE NAPLATNI BROJEVI

Brojevi u 76 zemalja :​

 • Argentina

 • Australija

 • Austrija

 • Bahrein

 • Belgija

 • Belorusija

 • Bolivija

 • Bosna i Hercegovina

 • Brazil

 • Bugarska

 • Danska

 • Dominikanska republika

 • Ekvador

 • El Salvador

 • Estonija

 • Finska

 • Francuska

 • Georgia

 • Grčka

 • Gvatemala

 • Hong Kong

 • Hrvatska

 • Indija

 • Indonezija

 • Irska

 • Island

 • Italija

 • Izrael

 • Japan

 • Južna Afrika

 • Kanada

 • Kazahstan

 • Kenija

 • Kina

 • Kipar

 • Kolumbija

 • Kostarika

 • Letonija

 • Litvanija

 • Luksemburg

 • Malezija

 • Malta

 • Mađarska

 • Meksiko

 • Monako

 • Montenegro

 • Nemačka

 • Nizozemska

 • Norveška

 • Novi Zeland

 • Panama

 • Peru Poland

 • Portoriko

 • Portugal

 • Rumunija

 • Ruska Federacija

 • Singapur

 • Sjedinjene Američke Države

 • Slovačka

 • Slovenija

 • Srbija

 • Tajland

 • Tajvan

 • Tanzanija

 • Uganda

 • Ujedinjeni arapski Emirati

 • Ukrajina

 • Urugvaj

 • Velika Britanija

 • Venezuela

 • Češka

 • Čile

 • Španija

 • Švajcarska

 • Švedska

Nudimo obimnu međunarodnu pokrivenost lokalnih, nacionalnih i besplatnih virtualnih telefonskih brojeva. Trenutno pokrivamo 76 zemalja i 3047 pozivnih područja širom sveta, pri čemu se usluge isporučuju preko privatnih ili javnih VoIP SIP kanala, ili putem direktnog prosleđivanja PSTN-a.

 

0800 BESPLATNI BROJEVI

Ako je Vaša baza kupaca nacionalna ili imate sopstvenu web lokaciju za e-trgovinu, razmislite o tome da svojim kupcima besplatno obezbedite način da dođu do Vaše kompanije. To možete učiniti dobijanjem besplatnih brojeva za Vašu kompaniju. Ako Vam se desi da primate mnogo porudžbina telefonom ili putem web stranice, besplatni globalni brojevi i VoIP usluge su nešto što je Vašem poslovanju definitivno potrebno.

 

Šta su stručni globalni brojevi i VoIP usluge 0800

Globalni brojevi i VoIP usluge 0800-besplatni brojevi su telefonski brojevi koji počinju sa 800, 855, 866, 877 ili 888. Besplatni brojevi omogućavaju Vašim klijentima da pozivaju Vašu kompaniju bez naplate za telefonski poziv. Naknadu za telefonski poziv plaća kompanija ili ko se pretplaćuje na besplatni broj. Globalni brojevi i VoIP usluge 0800 pružaju klijentima i potencijalnim kupcima veoma zgodan i besplatan način da kontaktiraju Vašu kompaniju.

Globalni brojevi i VoIP usluge 0800 takođe postaju sve popularniji i za ličnu upotrebu. Na primer, roditelji mogu da nabave besplatni broj za svoj kućni telefon, kako bi komunicirali sa porodicom ili prijatelima bez potrebe da se pozivaju na naplatu ili plaćanje.

Globalni brojevi i VoIP usluge 0800 kao marketinško sredstvo

Možete koristiti besplatne brojeve 0800 kao vrlo dobar marketinški alat za Vašu kompaniju. Na primer, možete da koristite veoma pametan broj da biste napravili svoj besplatni broj kojeg se Vaši klijenti mogu lako setiti. Na primer, ako Vaše preduzeće prodaje automobile, možete postaviti broj kao što je 1-800-GOT CARS ili koristiti naziv Vaše kompanije.

Uštedite novac svojih kupaca

Ako ustanovite da često obavljate telefonske pozive koji traju više od samo nekoliko minuta, novac svojim klijentima možete uštedeti pružanjem besplatnog broja 0800. Ovo je posebno pogodno za Vas ako vaši telefonski pozivi obično traju 30 minuta ili duže, a kupac Vas zove sa velike udaljenosti. Kupci će znati da im nudite način da Vas pozovu potpuno besplatno, a to Vam može pomoći da povećate prodaju i obezbedite sigurnost u poslovanju, jer time stičete poverenje i garanciju.

Besplatni broj 0800 je način da svojim kupcima omogućite potpuno besplatan kontakt sa Vama.

0800 BESPLATNI BROJEVI-POKRIVENOST

 

 • Alžir

 • Angola

 • Angvila

 • Antigva i Barbuda

 • Argentina

 • Australija

 • Austrija

 • Bahami

 • Bahrein

 • Bangladeš

 • Barbados

 • Belgija

 • Belize

 • Belorusija

 • Benin

 • Bermuda

 • Bocvana

 • Bolivija

 • Bosna i Hercegovina

 • Brazil

 • Britanska Devičanska ostrva

 • Brunei

 • Bugarska

 • Burkina Faso

 • Crna Gora

 • Curacao

 • Danska

 • Dominika

 • Dominikanska Republika

 • Egipat

 • Ekvador

 • El Salvador

 • Estonija

 • Fidži

 • Filipini

 • Finska

 • Francuska

 • Francuska Gvajana

 • Gana

 • Georgia

 • Grenada

 • Grčka

 • Guadeloupe

 • Gvatemala

 • Gvineja

 • Honduras

 • Hong Kong

 • Hrvatska

 • Indija

 • Indonezija

 • Iran

 • Irska

 • Island

 • Italija

 • Izrael

 • Jamajka

 • Japan

 • Jermenija

 • Jordan

 • Južna Afrika

 • Južna Koreja

 • Kajmansko ostrvo

 • Kambodža

 • Kamerun

 • Kanada

 • Katar

 • KazaKhstan

 • Kenija

 • Kina

 • Kipar

 • Kirgistan

 • Kolumbija

 • Kongo

 • Kostarika

 • Kuvajt

 • Lesoto

 • Letonija

 • Libanon

 • Litvanija

 • Luksemburg

 • Madagaskar

 • Majota

 • Makao

 • Malavi

 • Malezija

 • Mali

 • Malta

 • Maroko

 • Martinikue

 • Mauricijus

 • Mađarska

 • Meksiko

 • Moldavija

 • Monako

 • Monserat

 • Namibija

 • Nemačka

 • Nepal

 • Nigerija

 • Nikaragva

 • Nizozemska

 • Norveška

 • Novi Zeland

 • Oman

 • Pakistan

 • Panama

 • Paragvaj

 • Peru

 • Poljska

 • Portoriko

 • Portugal

 • Reunion

 • Rumunija

 • Rusija

 • Saint Luci

 • Saudijska Arabija

 • Sejšeli

 • Sent Kits i Nevis

 • Severna Makedonija

 • Singapur

 • Slovačka

 • Slovenija

 • Srbija

 • Sudan

 • Sveti Pjer i Mikelo

 • Sveti Vinsent i Grenadina

 • Tajikista

 • Tajvan

 • Češka

 • Čile

 • Španija

 • Šri Lanka

 • Švajcarska

 • Švedska